Om foreningen

Royal Garden Jazzklub Mors

 Så er det tid for indbetaling af kontingent til klubben.

Det er som sædvanligt kr. 250 for par og kr. 150 for enkeltperson

Beløbet bedes venligst indbetalt senest d. 15. september

til klubbens konto i Frøslev- Mollerup Sparekasse,

konto nr. 9133 1533587.

Husk at angive navn og medlemsnr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

Generalforsamling 2019


Kontakt:

jazzklubmors@gmail.com


Royal Garden Jazzklub Mors

Algade 26, 3. tv

7900 Nykøbing Mors.

Tlf. 20 31 98 84

Pengeinstitut: Frøslev Mollerup Sparekasse  Reg. nr. 9133  Konto nr. 1533587

CVR-nr: 36651857


Bestyrelse:

Niels Viggo Jensen (fmd)

Jørgen Mortensen (næstfmd)

Henrik R.Larsen (sekrætær)

Jesper Andreassen (kasserer)

Jens Peter Jensen