Om foreningen

Royal Garden Jazzklub Mors

 

Generalforsamling 2019

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling

 

i jazzklubben tirsdag den 19.02  kl.19.30 

 

i mødelokale 3 ved Morsø Folkebibliotek.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2019


Kontakt:

jazzklubmors@gmail.com


Royal Garden Jazzklub Mors

Algade 26, 3. tv

7900 Nykøbing Mors.

Tlf. 20 31 98 84

Pengeinstitut: Frøslev Mollerup Sparekasse  Reg. nr. 9133  Konto nr. 1533587

CVR-nr: 36651857


Bestyrelse:

Niels Viggo Jensen (fmd)

Jørgen Mortensen (næstfmd)

Henrik R.Larsen (sekrætær)

Jesper Andreassen (kasserer)

Niels Otto Degn (information)