Royal Garden Jazzklub Mors

Royal Garden Jazzklub Mors

 

 

 

 

 

Efter den store succes med

"Finn Burichs New Orleans Jazzband"

holder vi nu en sommerpause med koncerterne,

dog afbrudt af den

 

traditionelle bustur

til Silkeborg d. 30. juni

Info og tilmelding senere.

 

Se hele det nye program for 2018/2019 under fanebladet "Nyt program for 2018-2019".

 

Med venlig hilsen og god sommer.😎🎷

 

Bestyrelsen

 

"Royal Garden Jazzklub Mors"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestil bilet på jazzklubmors@gmail.com og betal på klubbens konto i Spar Nord 8122 4562668316.

Husk at oplyse navn og medlemsnummer.

 

 

Velkommen

til Royal Garden Jazzklub Mors

Kontakt:

jazzklubmors@gmail.com

 

Royal Garden Jazzklub Mors

Algade 26, 3.tv

7900 Nykøbing Mors.

Tlf. 20 31 98 84

Bank: SparNord 8122 4561668316

CVR-nr: 36651857

 

Bestyrelse:

Niels Viggo Jensen (fmd)

Jørgen Mortensen (næstfmd)

Henrik R.Larsen (sekrætær)

Jesper Andreassen (kasserer)

Niels Otto Degn (information)