Royal Garden Jazzklub Mors

Royal Garden Jazzklub Mors


Velkommen

til Royal Garden Jazzklub Mors

Fredag d. 1. november

kl. 19.30

i Musikværket


Don Vappie & Finn Burich

International New Orleans Jazzband

OBS-OBS-OBS !

Til alle aftenarrangementer i jazzklubben:

 

Vi anbefaler, at man bestiller billet på forhånd

 på foreningens mail

jazzklubmors@gmail.com

 

Billetten koster 100 kr. for medlemmer

og 150 kr. for ikke-medlemmer.

 

Kontakt:

jazzklubmors@gmail.com


Royal Garden Jazzklub Mors

Algade 26, 3.tv

7900 Nykøbing Mors.

Tlf. 20 31 98 84

CVR-nr: 36651857

Pengeinstitut: Frøslev Mollerup Sparekasse  Reg. nr. 9133  Konto nr. 1533587


Bestyrelse:

Niels Viggo Jensen (fmd)

Jørgen Mortensen (næstfmd)

Henrik R.Larsen (sekrætær)

Jesper Andreassen (kasserer)

Niels Otto Degn (information)